!-- Google Tag Manager (noscript) -->

MILJÖMÅL FÖR 2019

​Kunskap

 • Samtliga medarbetare och nära samarbetspartners ska bli mer miljöfokuserade.

 • Det blir ett större krav att tala miljöpersperspektiv med kunderna

 • Ledningen kommer att följa upp kundbesök miljöenkäter för att säkerställa att miljökunskaperna kommuniceras efter företagets policy.

 • Medarbetarna ska utbildas i miljömärkning och miljöeffekt

Inköp och upphandling 

 • Vi har en målsättning om att 85 % av våra toppleverantörer av varor ska vara miljöcertifierade- eller diplomerade, alternativt att kunna påvisa ett aktivt miljöarbete och uppvisa att produkterna är miljömärkta.

 • Vi arbetar för att samla och minska inköpen och förbrukningen på kontoret.

 • Vi ska göra en bedömning över vad som bör- och kan minskas samt vilka inköp som kanske då bör ökas för att ersätta mindre miljövänliga varor.

Transporter

 • Vår målsättning är att minska utsläppen av CO2 vid persontransporter med totalt 25 % jämfört med basåret i relation till omsättningen.

 • Utsläppen från alla tjänstebilar kartläggas,

 • Samtliga förare ska gå ECO-drivingkurs och en effektiv ruttplanering krävs.

 • Vi ska i första hand använda oss av Teamviewer för att kunna avhjälpa enklare supportärenden på distans istället för att åka ut till kund.

Farligt avfall

 • Farligt avfall ska hanteras så att risken för negativ miljöpåverkan minimeras.         

MILJÖPOLICY

Green Print Solutions AB:s vision är att vara Sveriges mest miljömedvetna IT-bolag i såväl stort som smått. Vi erbjuder miljövänliga och skräddarsydda helhetslösningar för kontoret till företag och organisationer.

Green Print Solutions AB tar ansvar för och arbetar för en långsiktig hållbar utveckling genom att minska resursförbrukningen och den totala verksamhetens påverkan på miljön. Vi vill bidra till ett hållbart samhälle genom att vi ser till dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

För att ständigt förbättra Green Print Solutions AB:s miljöprestanda och förebygga föroreningar ska vi kontinuerligt och systematiskt arbeta med följande områden som vi bedömt som betydande för miljön i vår verksamhet:

Kunskap

Öppet redovisa och informera om Green Print Solutions AB:s miljöarbete. Öka personalens kunskap inom miljöområdet samt kontinuerligt förmedla kunskap till våra intressenter.

Inköp och upphandling

I första hand välja varor, produkter och tjänster från företag med ett aktivt miljöarbete och som erbjuder miljömärkta produkter.

 

Energi

Sträva mot att minimera användningen av naturresurser och fossila bränslen för att bidra till en minskad global uppvärmning.

Transporter

Sträva efter att minska användningen av fossila drivmedel vid tjänsteresor, leveranser, bud och medarbetarnas transporter till och från arbetsplatsen och på sikt övergå till färdsätt med förnyelsebara bränsleslag.

Avfall och farligt avfall

Öka andelen sorterat avfall och minska den totala mängden avfall. Farligt avfall ska hanteras så att risken för negativ miljöpåverkan minimeras.


Gällande miljölagstiftning och andra krav är styrande för Green Print Solutions AB:s miljöarbete.


Denna Miljöpolicy antogs av Green Print Solutions AB 14 september 2016.

FÖRDELAR

Vi är en helhetsleverantör för kontoret vilket innebär att du bara kommer att ha en kontaktperson samt en månadsfaktura för alla dina inköp.

Vårt mål är att spara tid, pengar, och miljö åt företag och organisationer, kontakta oss så hjälper vi även er!

Välkommen till Green Print Solutions i Sverige!

 

KONTAKT

Green Print Solutions AB

Enhagsvägen 8B
187 40 Täby

 

info@greenprints.se
 

Växel 08-653 40 00

 • Facebook - White Circle